Vi på Human Solutions har under hösten sökt en samarbetspart gällande tjänster inom Arbetsmiljöområdet. Vi är nu stolta och glada över att ha enats med Sameffekt AB kring ett samarbete. Styrkan inom vårt eget bolag är HR-konsultation med särskilt fokus på arbetsrättslig rådgivning. Sameffekt AB är väl etablerade och mycket kompetenta gällande att systematiskt arbetsmiljöarbete,…

Human Solutions AB har knappt hunnit öppna upp dörrarna men välkomnar stolt ändå kunden OnePartnerGroup Sydost AB. Samarbetet som inletts under september 2015 innebär bland annat att Human Solutions får förtroendet att bemanna ett deltidsuppdrag åt rekryteringsföretagets Växjö-kontor. Dessutom stärker Human Solutions sin attraktionskraft genom att framöver erbjudarekryterings- och bemanningstjänster via utbudet inom OnePartnerGroup. Vi tackar för…

Human Solutions AB har sedan september 2015, förtroendet att vara Kronfönster AB:s externa personalfunktion. Vi kommer arbeta stödjande och rådgivande till bolagets ledning och då kring personalfrågor. I uppstartsskedet genomför vi en medarbetarundersökning i intervjuform. Mycket spännande och hedrande, tycker vi! Kronfönster AB är ett av Sveriges snabbast växande företag och har tilldelats ett flertal…

Uppstarten av Human Solutions AB har fått sin prägel av många luncher. Allt som oftast har samtalstemat varit: ”Vad gör Personalcheferna på jobbet egentligen?”. Vissa lunchsällskap har varit riktigt frispråkiga. Med lätt frustrerad ton har man viskat: ”Jag står ju med massor av personal, massor av problem. Vad har jag Personalchefen till om inte för…

Human Solutions AB har fått förtroendet att få Busspecialisten i Småland AB som ny avtalskund inom HR, företrädesvis gällande avtalsfrågor och liknande. Avtalet som slutits gäller från och med 1 november och innebär ett kontinuerligt samarbete framöver. Busspecialisten är Tingsryds Kommuns huvudaktör gällande färdtjänst, sjuktransporter och skoltransporter. Företaget är väl etablerat i Tingsryd men har…

© 2015HUMAN SLOUTIONS| WEBBSIDA FRÅN BRANDSTEDT MARKETING

logo-footer

FÖLJ OSS: