Konfidentiella personalintervjuer istället för den mer traditionella medarbetarundersökningen i enkätform – Kan det vara något? Ja, vi är mitt uppe i ett spännande projekt kring detta temat. Intervjuerna hålls en bit ifrån vardagsstressen; På en enkel men vacker kökssoffa. Det hederliga samtalet mellan fyra ögon blir aldrig omodernt, menar vi. Välkommen att genomföra en medarbetarundersökning…

Under de närmaste månaderna hjälper vi ännu en modig uppdragsgivare. Vår nya kund med 12 medarbetare har satt upp en målbild som kretsar kring ökad affärsmässighet och flexibilitet i olika led. Human Solution bistår genom att titta på hur man internt kan främja vägen mot den förändrade målbilden. Exempelvis tittar vi över löneprocessen, – kriterier…

© 2015HUMAN SLOUTIONS| WEBBSIDA FRÅN BRANDSTEDT MARKETING

logo-footer

FÖLJ OSS: