Jag personligen har en tydlig uppfattning vilket fokus som brukar vara det mest stimulerande för ett Ledningsgruppsmöte, nämligen bolagets mest kritiska affärsrisker. Om man får tro Arbetsförmedlingens prognos 2016-2017 kan det vara motiverat att sätta upp en stående punkt på mötesagendan i höst: Arbetskraftsbristen är ett faktum – och hur möter vi upp det? Pressmeddelandet…

Nuvarande diskrimineringslag trädde i kraft 2009 och lagstiftaren valde då att samla flera olika diskrimineringslagar till en större. Nämnd lag är tvingade, det innebär att den inte kan avtalas bort. Lagen gäller för den som hos arbetsgivare är arbetstagare, söker arbete, gör praktik eller är inhyrd arbetskraft.   Redan nu finns det krav på aktiva…

© 2015HUMAN SLOUTIONS| WEBBSIDA FRÅN BRANDSTEDT MARKETING

logo-footer

FÖLJ OSS: