Sedan 1 januari 2017 gäller skärpt lagstiftning inom Diskrimineringsområdet. Nu lanserar vi en ny tjänst där vi hjälper till med den kartläggning som krävs, något som innefattar såväl s.k aktiva åtgärder som lönesättning. Tjänsten utgår ifrån intervjuer med såväl företagsledning som personalrepresentant. Dessutom analyseras relevanta delar i kundföretagets personalpolicy, rekryteringsrutiner etc. Allt mynnar ut i…

© 2015HUMAN SLOUTIONS| WEBBSIDA FRÅN BRANDSTEDT MARKETING

logo-footer

FÖLJ OSS: