Human Solutions News

Här presenterar vi nyheter både från företaget men även inom vår bransch. Du sorterar enkelt genom att klicka på kategori.

Detta med olika former av ”svåra samtal” brukar alltid vara en utmaning för dig som…

De senaste veckorna har vi mött den ”överallt”: På nätverk, i dialog med befintliga uppdragsgivare,…

Från och med den 31 mars 2016 gäller de nya föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö…

Human Solutions AB gläds åt att presentera Rebecca Médoc som medarbetare på företaget. Detta efter…

Medarbetarsamtal – väl investerad tid eller ej? Vi som följer ledarskapstrender noterar då och då…

Konfidentiella personalintervjuer istället för den mer traditionella medarbetarundersökningen i enkätform – Kan det vara något?…

Under de närmaste månaderna hjälper vi ännu en modig uppdragsgivare. Vår nya kund med 12…

Marknaden har mött oss med stor nyfikenhet även under november månad. Vi märker av en…

Vi på Human Solutions har under hösten sökt en samarbetspart gällande tjänster inom Arbetsmiljöområdet. Vi…

Human Solutions AB har knappt hunnit öppna upp dörrarna men välkomnar stolt ändå kunden OnePartnerGroup Sydost…

Human Solutions AB har sedan september 2015, förtroendet att vara Kronfönster AB:s externa personalfunktion. Vi…

Page 3 of 4 1 2 3 4