Från och med den 31 mars 2016 gäller de nya föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). De ersätter de tidigare föreskrifter som finns inom området och innebär ett större ansvar kring den psykosociala arbetsmiljön. Har du som arbetsgivare koll på vad som gäller? Human Solutions håller utbildningar kring de nya föreskrifterna och här följer…

Medarbetarsamtal – väl investerad tid eller ej? Vi som följer ledarskapstrender noterar då och då hur budskapen spretar åt varsitt håll. I dagarna har sajten HR-nytt spridit tesen att Medarbetarsamtal är verkningslösa, se artikeln här: http://www.hrnytt.se/Ledarskap/34818_Medarbetarsamtal. Samma dag som jag läste artikeln besökte jag ett frukostnätverk med temat ”Dialogens kraft och betydelse”. Det var svårt…

Konfidentiella personalintervjuer istället för den mer traditionella medarbetarundersökningen i enkätform – Kan det vara något? Ja, vi är mitt uppe i ett spännande projekt kring detta temat. Intervjuerna hålls en bit ifrån vardagsstressen; På en enkel men vacker kökssoffa. Det hederliga samtalet mellan fyra ögon blir aldrig omodernt, menar vi. Välkommen att genomföra en medarbetarundersökning…

Under de närmaste månaderna hjälper vi ännu en modig uppdragsgivare. Vår nya kund med 12 medarbetare har satt upp en målbild som kretsar kring ökad affärsmässighet och flexibilitet i olika led. Human Solution bistår genom att titta på hur man internt kan främja vägen mot den förändrade målbilden. Exempelvis tittar vi över löneprocessen, – kriterier…

Marknaden har mött oss med stor nyfikenhet även under november månad. Vi märker av en särskild efterfrågan kring rådgivning och stöd kring förhandling inom det arbetsrättsliga området: Här har vi just för närvarande ett par konfidentiella uppdrag som pågår. Dessutom kommer vi avrunda året med ett större antal personalintervjuer ute hos en befintlig kund. Det…

Vi på Human Solutions har under hösten sökt en samarbetspart gällande tjänster inom Arbetsmiljöområdet. Vi är nu stolta och glada över att ha enats med Sameffekt AB kring ett samarbete. Styrkan inom vårt eget bolag är HR-konsultation med särskilt fokus på arbetsrättslig rådgivning. Sameffekt AB är väl etablerade och mycket kompetenta gällande att systematiskt arbetsmiljöarbete,…

Human Solutions AB har knappt hunnit öppna upp dörrarna men välkomnar stolt ändå kunden OnePartnerGroup Sydost AB. Samarbetet som inletts under september 2015 innebär bland annat att Human Solutions får förtroendet att bemanna ett deltidsuppdrag åt rekryteringsföretagets Växjö-kontor. Dessutom stärker Human Solutions sin attraktionskraft genom att framöver erbjudarekryterings- och bemanningstjänster via utbudet inom OnePartnerGroup. Vi tackar för…

Human Solutions AB har sedan september 2015, förtroendet att vara Kronfönster AB:s externa personalfunktion. Vi kommer arbeta stödjande och rådgivande till bolagets ledning och då kring personalfrågor. I uppstartsskedet genomför vi en medarbetarundersökning i intervjuform. Mycket spännande och hedrande, tycker vi! Kronfönster AB är ett av Sveriges snabbast växande företag och har tilldelats ett flertal…

Human Solutions AB har fått förtroendet att få Busspecialisten i Småland AB som ny avtalskund inom HR, företrädesvis gällande avtalsfrågor och liknande. Avtalet som slutits gäller från och med 1 november och innebär ett kontinuerligt samarbete framöver. Busspecialisten är Tingsryds Kommuns huvudaktör gällande färdtjänst, sjuktransporter och skoltransporter. Företaget är väl etablerat i Tingsryd men har…

Page 2 of 3 1 2 3

© 2015HUMAN SLOUTIONS| WEBBSIDA FRÅN BRANDSTEDT MARKETING

logo-footer

FÖLJ OSS: