Bollplank HR

Det är klokt att ha med sig en Personalchef i sina strategiska diskussioner och affärsmässiga val