MBL-/Förhandlingsstöd

MBL, LAS och allt vad det kan vara är vår vardag sedan länge. Att lösa uppkomna situationer i samverkan med ombudsmän och/eller lokala klubbar likaså.