Rekrytering och urval 

Mångårig erfarenhet av kvalificerat urvalsarbete. Certifiering OPQ

Område där vi oftast arbetar tillsammans med samarbetspartner.