Stöd i personärenden

bland kräver någon medarbetare ett extra fokus. Vi kan detta med att leva upp till arbetsgivaransvar och då ”hands-on”