Human Solutions – Kvalificerat HR-stöd

Vårt koncept är en uppskattad och innovativ väg till avlastning kring HR-frågor. Vilka behov har du? 

 
 

 

HR abonnemang – Rätt lösning för dig?

Vårt smarta HR-abonnemang möjliggör kontinuerligt stöd i ert personalarbete. Vi menar att de flesta organisationer har behov av att då och då få stöd av en Personalchef. Men att anlita en personalfunktion på heltid kanske inte är motiverat. Med denna lösning får Ni stöd just i den omfattning som Ni önskar, oftast på plats ute i verksamheten och ibland på distans. Vi enas om en omfattning som känns rimlig. Använder ni inte tiden en månad, sparas den i en tidbank. Och kanske bäst av allt: Tjänsten innehåller ett grundåtagande som aldrig tär på någon tidbank. Exempelvis ingår lag- och avtalsbevakning, dokumentpaket och än mer.

Samarbetet brukar utgå ifrån en arbetsplan som vi tar fram vid uppdragets start, det kan röra rekrytering, kompetensutveckling, arbetsmiljöarbete med mera. Och tro oss: Vi är vana vid att förutsättningarna ändras och att nya och andra frågor sedan tillkommer. Oavsett vad kan Ni alltid känna er trygga med att ha oss vid er sida och använda oss när Ni behöver. För mer specifik info om vad vi kan hjälpa er med, se våra tjänster.

Mer information

Interim - Hyr in för specifikt HR-behov

Har ni en personalavdelning /-funktion som behöver tillfällig förstärkning? Personalfunktionen är givetvis alldeles för affärskritisk för att gå på lågvarv. Men vid sjukfrånvaro, föräldraledighet eller uppkommen vakans finns ju risken att tappa styrfart. De är några av de fallen då vi kan vara en kraftfull och bra lösning. När ni anlitar oss på interim basis får ni alltid en och samma Personalkonsult/-chef hos er. Från dag 1 kommer det in en resurs med genuin erfarenhet – som dessutom alltid har internt stöd hemma på Human Solutions. Därmed kan Ni förvänta er en förstärkning som tar vid precis där ni står – och som är van att snabbt få personalprocesserna att flyta. 

Och du: Vårt mål är alltid att vår Personalkonsult ska kännas som en arbetskompis som jobbar utifrån som samma premisser som alla andra hos er. Ofta ganska naturligt då vi vant oss att ha förtroendefulla uppdrag som löper i alltifrån en månad upp till ett år.

 

Mer information

Rekrytering - Vi anpassar oss efter ditt behov

Behöver du hjälp med rekrytering till ditt företag? Om svaret är ja har du kommit helt rätt. Som erfarna Personalchefer tror vi oss kunna hantverket. Då vi också själva varit kunder har vi verkligen tänkt till kring vad som skiljer vårt erbjudande från andras. Ett exempel är att uppdragsgivarens varumärke och profil alltid ska stå i fokus - i rekryteringsprocessens samtliga delar. Helt i linje med det värnar vi lite extra om beställarens delaktighet processen igenom – och har ett bra systemstöd för det. Sedan är ju den allra viktigaste komponenten självklart människorna som arbetar här. Vi är vana och trygga med att bära förtroendet att utföra rekrytering och hoppas få bli en professionell företrädare för er. Dessutom utifrån en prissättningsfilosofi som också den nog skiljer oss ifrån andra.

För mer specifik info om hur vi jobbar med rekrytering, se våra tjänster.

 

Mer information

Övrigt utbud - Vi är flexibla

Hittar du inte ett upplägg som passar in kring den personalrelaterade utmaning som ni står inför? Då önskar vi självklart givetvis ändå få kontakt med dig. Vi bär regelbundet uppdragsgivares förtroende att utföra punktinsatser och specifika projekt. Bland många exempel på vad det kan röra sig om så vill nämna: Arbetsmiljöarbete/-dokumentation, utbildningsinsatser (exempelvis Arbetsrätt), utredningsarbete, framtagande av personalhandböcker samt även rent förhandlingsstöd. Vår erfarenhet sträcker sig över ett otal branscher och storlek på organisationer. 

 

Mer information

Vill du bli kontaktad?

 

Nyheter från oss

10 december 2020

Region Kronoberg väljer Human Solutions som partner i konsulttimmen

" Genom konsulttimmen vill Region Kronoberg främja utvecklingen av företag i Kronoberg. De..."

19 november 2020

Rättsfall kring bristande riskbedömning gällande smittrisker (Covid-19)

" Nyligen har vi kunnat ta del av ett rättsfall där arbetsmiljöverket i ett inspektionsmedd..."

Kontor i Växjö

Även om en ”Personalchef på burk” mestadels är ute hos dig, kunden, har vi även kontorslokaler dit du är varmt välkommen. Här, på Staglaberget, i Växjö, klurar vi på de bästa HR-lösningarna. Integritet är a och o för oss. Konfidentiella samtal stannar hos oss. Oavsett vad det gäller nästa gång vi hörs – Välkommen att ta kontakt med oss

Human Solutions
Staglabergsgatan 10
352 34 Växjö

Tel: 072-215 85 55
E-post: info@humansolutions.se
Facebook: Följ oss här
Linkedin: Följ oss här
Karta: Klicka här