Ännu ett lag- och avtalsutskick till våra kundföretag

Ännu ett lag- och avtalsutskick till våra kundföretag

Ett av Human Solutions kundlöften är att bevaka lag- och avtalsändringar inom personalområdet. I tider som denna har det givit anledning till långt många fler informationsutskick än annars.

Tisdagen 12 maj går ännu ett utskick! Våra kundföretag får alltså då ännu ett referat av de förändringar som kommunicerats under senaste tiden.

När vi tar fram och sammanställer informationen använder vi alltid säkra källor, såsom regereringens egen hemsida samt den information som exempelvis Försäkringskassan, Tillväxtverket och Skatteverket kommunicerar. Ofta dubbelkollar vi tolkningar med fackliga företrädare. Allt för att våra kundföretag snabbt ska kunna fatta beslut, och agera, utifrån ett snabbt föränderligt regelverk.