Arbetskraftbristen är här(!?)

Arbetskraftbristen är här(!?)

Jag personligen har en tydlig uppfattning vilket fokus som brukar vara det mest stimulerande för ett Ledningsgruppsmöte, nämligen bolagets mest kritiska affärsrisker. Om man får tro Arbetsförmedlingens prognos 2016-2017 kan det vara motiverat att sätta upp en stående punkt på mötesagendan i höst: Arbetskraftsbristen är ett faktum – och hur möter vi upp det?

Pressmeddelandet från Arbetsförmedlingen kan läsas i dess helhet på länken nedan och det är två textstycken som väcker min uppmärksamhet:

Både privata och offentliga arbetsgivare planerar för fler anställda. Dessutom är optimismen bland arbetsgivarna fortsatt stark… …Samtidigt krymper tillgången på utbildad arbetskraft vilket gör att arbetsgivarna kommer att få allt svårare att rekrytera…

…Under 2017 beräknas andelen inskrivna arbetslösa med utsatt ställning på arbetsmarknaden utgöra omkring 75 procent av samtliga inskrivna arbetslösa.

Kontentan: Vilken kravbild Ert företag har för kommande vakanser lär avgöra hur pass hårt Ni drabbas av arbetskraftsbristen. Lite slarvigt uttryckt: Det lär finnas medarbetare att få tag på men så fort det finns specifika ”skall-krav” kring exempelvis utbildningsnivå hamnar Ni kanske i ett konkurrensläge. Och då pratar vi alltså konkurrens kring att vara den arbetsplats som rätt person väljer att söka sig till. Frågan är då: Har Ni den diskussionen tillräckligt högt på agendan på Ert företag – Vad är det som borgar för att vi även fortsatt är en attraktiv arbetsgivare? Och hur arbetar vi för att kommunicera den informationen till rätt arbetssökande?

Du som läser detta är kanske Personalchef? Och du kanske tänker att du som HR verkligen driver dessa frågor, att Ni jobbar med s.k Employer Branding. Bra! Jobba då vidare med det men tro inte att HR-avdelningen löser denna knut på egen hand. En överhängande affärsrisk bör mötas med brett fokus där hela företaget jobbar ”hand i hand”.

Alltså: Be om hjälp! Och kanske en ”extern part” kan bidra i dessa diskussioner. Vi är glada över att redan vara den parten i flera fall. Och självklart välkomnar vi fler samtal på detta temat. Inte minst då frågan kring tillgång till arbetskraft alltså spås bli en avgörande konkurrensfaktor tillika affärsrisk!

//Björn

 

 

Läs mer:

http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Pressrum/Pressmeddelanden/Pressmeddelandeartiklar/Riket/2016-06-08-144-000-nya-jobb—men-bristen-pa-arbetskraft-tilltar.html