Att börja med målbilden och jobba sig bakåt

Att börja med målbilden och jobba sig bakåt

Under de närmaste månaderna hjälper vi ännu en modig uppdragsgivare. Vår nya kund med 12 medarbetare har satt upp en målbild som kretsar kring ökad affärsmässighet och flexibilitet i olika led. Human Solution bistår genom att titta på hur man internt kan främja vägen mot den förändrade målbilden. Exempelvis tittar vi över löneprocessen, – kriterier och en del annat. Detta är gott gott exempel på hur mycket hänger ihop. Och en arbetsgivare som vill ”göra hemläxan” ordentligt och ge medarbetarna rätt förutsättningar inom ett förändringsarbete.

Human Solutions tackar för förtroendet.