Kategori: Blogg

Utökade rådgivningsinsatser till krisdrabbade företag - Human Solutions utsedda att sköta HR-spåret

Almi Företagspartner Kronoberg har nu inlett riktade insatser emot företag som drabbats av det rådande läget. Dessa företag erbjuds stöd, bland annat med en behovsanalys och han...

Varannan arbetsgivare undersöker inte arbetsmiljön regelbundet

I Unionens arbetsmiljöbarometer svarar hälften av de 3000 deltagande Arbetsmiljöombuden att dennes arbetsgivare inte genomför regelbunden undersökning av arbetsmiljön. Vi "Personalchefer på burk" t...

Arbetsmiljöutbildning i ny form

Virustider till trots - våra utbildningsinsatser löper på. Idag i regi av Sensus Studieförbund, utbildningsprogrammet Diplomerad HR-specialist. Utbildningsformen bygger förstås på total social dist...

Ny abonnemangskund

Sharp Center Växjö AB har nu säkrat upp tillgången till ”Personalchef på burk” framöver. Efter att ha stöttat verksamheten med punktinsatser utökas nu alltså samarbetet ytterligare: ...

AFS 2015:4 – Vad hände?

Att prata kring Social och organisatorisk arbetsmiljö tillhör vardagen för oss som är Personalchefer ”på burk”. Känslan är ändå att reglerna inom området gått  nästan obemärkt förbi för många ...