Kategori: Blogg

Ny abonnemangskund

Sharp Center Växjö AB har nu säkrat upp tillgången till ”Personalchef på burk” framöver. Efter att ha stöttat verksamheten med punktinsatser utökas nu alltså samarbetet ytterligare: ...

AFS 2015:4 – Vad hände?

Att prata kring Social och organisatorisk arbetsmiljö tillhör vardagen för oss som är Personalchefer ”på burk”. Känslan är ändå att reglerna inom området gått  nästan obemärkt förbi för många ...

Visselblåsare – Vad gäller?

Den första januari 2017 trädde den nya lagen i kraft som ska skydda visselblåsaren (benämning på person som säger ifrån, ofta till massmedier eller kontrollorgan, om den upptäcker oegentlighet...

Verksamheten under tillväxt

Vi rustar för fler och större burkar! Kundefterfrågan tilltar och vi är på jakt efter förstärkning. Läs gärna vår annons i bifogad länk!

Platsannons_V2

Förstärkta diskrimineringsregler 2017

När man behöver titta närmare på en (HR)-fråga är det inte dumt att ta hjälp i sitt eget nätverk. Det har vi gjort: Jessica Linderfyhr skriver här om Diskrimineringslagen. Jessica är Studentmedarbe...