Dålig matchning mellan arbetstillfällen och den unga arbetskraften

Dålig matchning mellan arbetstillfällen och den unga arbetskraften

För ett tag sedan kom Företagarna med en rapporten ”Det är attityden dumbom” som lyfter upp problematiken vid rekrytering för företag i Sverige. Vi på Human Solutions läste den med intresse. Många företag har problem med kompetensförsörjning samtidigt som det finns arbetskraft som inte är i arbete. I rapporten lyfts en del av problematiken fram, dels är det bristande erfarenhet och dels är det rätt egenskaper och attityd som gör att det blir svårt att anställa. De tre viktigaste egenskaperna som efterfrågas är; att ha rätt attityd, vara ansvarstagande och självgående. I Dagens Industri nämns rapporten och mycket av det negativa lyfts upp, det står att unga saknar arbetsmoral och Företagarnas VD uttalar att ”Dagens skola är enbart inriktad på kunskap och elevernas rättigheter, men förbereder inte tillräckligt för att rättigheter också medför skyldigheter”.

 

Problematiken kan ligga i att en del av den generation som nu kommer ut på arbetsmarknaden är vana att veta sina rättigheter och kan vara mindre vana vid att skapa egna möjligheter och förutsättningar. En del av problematiken kan också ligga i marknadsföringen vid rekrytering, hur attraherar ett företag de bästa medarbetarna? På Human Solutions uppmanar vi arbetsgivare att vara tydliga med mål och förväntningar. Vid rekrytering bör det tydligt framkomma vad som förväntas av arbetstagaren, en gedigen introduktion som skapar trygghet och sedan ett aktivt ledarskap där framsteg och goda arbetsprestationer uppmuntras. En arbetsgivare ska kunna förvänta sig att en arbetstagare följer det som är bestämt, arbetsplikt för arbetstagarna råder. Kanske är det dags att förtydliga vad arbetsplikt innebär?

 

Vänd er gärna till oss på Human Solutions om ni vill diskutera dessa frågor vidare.

 

Human Solutions

gm.

Rebecca

 

Läs hela rapporten här.