Det stora bor ofta i enkelheten

Det stora bor ofta i enkelheten

Konfidentiella personalintervjuer istället för den mer traditionella medarbetarundersökningen i enkätform – Kan det vara något? Ja, vi är mitt uppe i ett spännande projekt kring detta temat. Intervjuerna hålls en bit ifrån vardagsstressen; På en enkel men vacker kökssoffa. Det hederliga samtalet mellan fyra ögon blir aldrig omodernt, menar vi.

Välkommen att genomföra en medarbetarundersökning på djupet, Ni också!