Förlängt stöd gällande korttidspermittering

Förlängt stöd gällande korttidspermittering

Den 9 November gick regeringen ut med nyheter kring korttidspermittering. 

Tidigare har korttidspermittering kunnat beviljas som längst nio månader i följd. Denna tidsgräns har tagits bort fram till och med den 30 juni 2021.

Längre fram kommer även arbetsgivare och medarbetare själva behöva stå för en större ekonomisk del vid korttidsarbete. Under perioden april-Juni 2021 kommer nämligen den statliga insatsen att minska (se bild ovan). Regeringen uppmuntrar att tid för korttidsarbete nyttjas för kompetenshöjande insatser.

Det aviserades även om att det kommer vara en striktare hantering. Detta med syfte att stödåtgärden enbart nyttjas av de arbetsgivare som verkligen är i behov av den.