HR-frukost med tema arbetsmiljö

HR-frukost med tema arbetsmiljö

Förra veckan samlades vi på Fortnox Arena för att genomföra vår traditionsenliga HR-frukost som vi gladeligen anordnar två-tre gånger om året. Temat denna gång var arbetsmiljö, vilket är ett ämne som berör samtliga företag oavsett storlek och typ av verksamhet

Annika, som är en van utbildare inom området, gav en överblick kring området där hon dels berättade om olika krav som ställs på företag och hur dem kan skilja sig åt beroende på storlek och bransch.

Att arbeta aktivt med arbetsmiljön är oerhört viktigt, dels för att uppfylla lagkrav, men också för att skapa en trivsam och hälsosam arbetsplats. Det är dock vanligt att många företag känner att det är brist på tid eller att man är osäker på hur man ska gå tillväga.

Vi hjälper idag många företag med både utbildningar och aktivt arbete med arbetsmiljön. Tveka inte att höra av dig om du också känner att ni behöver stöttning.