Hur kan du som arbetsgivare minska sjukskrivningar på ditt företag?

Hur kan du som arbetsgivare minska sjukskrivningar på ditt företag?

Det finns många insatser du kan göra för att motverka en negativ trend med mycket sjukskrivningar. En av dessa är att följa den lagstadgade föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4).

Syftet med denna föreskrift är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden.

Ett aktivt arbete med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön bidrar enligt forskning till:
- Minskad stressnivå
- Minskad personalomsättning
- Ökad produktivitet
- Friskare medarbetare och lägre sjukfrånvaro

Föreskriften ställer vissa krav på dig som arbetsgivare som du har ett ansvar att följa, men den ger också många generella råd som är viktiga att ha i åtanke som företagsledare/chef.

Känner du att du behöver stöd inom detta område? Tveka då inte att höra av dig till oss på Human Solutions. Vi hjälper dig gärna!