Jenny Skoglund Certifierad i Interpersonal Dynamics Inventory (IDI)

Jenny Skoglund Certifierad i Interpersonal Dynamics Inventory (IDI)

Sedan en tid är Jenny Skoglund certifierad i Interpersonal Dynamics Inventory (IDI).

Detta verktyg används oftast som stöd när vi hjälper företag med individ- och grupputveckling, som grundar sig i att förstå vem du är och hur du kan använda dina styrkor för att bli mer effektiv i din arbetsroll, bättre på att samarbeta med andra och skapa bättre förutsättningar att fungera i en grupp alternativt som ledare/chef.

Verktyget IDI syftar att ge en s.k. 360 graders-analys, där din egna självbild jämförs med hur andra uppfattar dig. Kanske något för dig eller dina kollegor?

Läs gärna mer om individ och grupputveckling här.