Jenny Skoglund skriver på för Human Solutions!

Jenny Skoglund skriver på för Human Solutions!

Vi på Human Solutions AB gläds över att ha anställt Jenny Skoglund som senast kommer från en roll som senior Rekryteringskonsult/Affärsområdeschef. Hon har även erfarenhet av att ha etablerat rekryteringscenter och arbete med utbildning.

Vi som redan jobbar som passionerade ”Personalchefer på burk” känner stark tillförsikt över att hela tiden erbjuda fler och fler valbara HR-verktyg till våra kundföretag. Hittills, under 2019, har vi etablerat systemstöd för rekrytering/urval samt även kartläggning av såväl arbetsmiljö som likabehandling utifrån Diskrimineringslagen. Vi har även säkrat upp vår HR-administration i form av anställning av Samuel Gunnarsson.

Nu tar vi nästa steg. Jenny Skoglunds erfarenheter och kompetens breddar våra HR-verktyg på flera plan. Vi vill särskilt lyfta fram att våra kundföretag nu får direkt tillgång till olika insatser på temat ledare-, grupp- och individutveckling samt även vidareutvecklade rekryterings-/ urvalstjänster.

Vi ser en efterfrågan från kundföretag att stärka upp sitt team med HR-resurs på deltid, alltifrån någon timme i veckan upp till halvtid. Satsningen ger alltså en breddning av det koncept som fortfarande är vår mission: Att tillhandahålla Personalchefsstöd till företag och organisationer som saknar egen HR-organisation.

Jenny tillträder i viss omfattning omgående och från 1 sept finns hon i vår verksamhet fullt ut.

Välkommen Jenny!