Kan arbetsgivaren kalla in en medarbetare på semestern?

Kan arbetsgivaren kalla in en medarbetare på semestern?

Så här inför den kommande sommaren är semestern redan planerad. Vem som har semester och vilka veckor vederbörande är ledig den planen ligger säkert redan klar. Men vad gäller om arbetsgivare måste kalla in en medarbetare på semestern – går det?

Vårt svar är ja det går men med ett stort MEN, ett men som man ska tänka till på och ta hänsyn till. Vi vill förtydliga vårt MEN.

Vi utgår från grunden. Huvudregel är att en semesterperiod som är beviljad/godkänd är ett fattat beslut och ett beslut som ligger fast. Det gäller även om medarbetaren vill ändra sin semester. Ibland händer det saker som vi inte kan planera för, och givetvis kan det hända även under en semesterperiod. Om arbetsgivare återta semester så ska man bekosta den ekonomiska skada som uppstår på grund av att beslutet ändrades. Tex betala milersättning om medarbetare måste åka hem från annan ort. Det kan även bli aktuellt med ett allmänt skadestånd. Givetvis så ska lön betalas ut och semesterdagarna planeras in vid annat tillfälle.

Att återkalla en beviljad semester är ett beslut som vi rekomenadrar att man tänker till på mer än en gång. Aspekter som förväntningar hos medarbetare, den viktiga återhämtningen och för alla att kunna fullfölja sina planer bör belysas.

Uppstår det en situation som inte går att lösa på annat sätt än att kalla in en medarbetare som har semester är medarbetaren skyldig att komma till jobbet och utföra arbetsuppgifter.

Som i de flesta andra situationer som uppstår så kan man oftast komma överens om och när man pratar med varandra så även givetvis i denna situation.