Kompetensutveckling vid korttidsarbete

Kompetensutveckling vid korttidsarbete

Alltfler av våra uppdragsgivare tar nu möjligheten att genomföra utbildningsinsatser parallellt med pågående korttidsarbete. Något som Tillväxtverket också uppmuntrar:

Tillväxtverket ställer sig positivt till arbete med kompetensutveckling under arbetsbefriad tid, då näringslivets kompetensförsörjning är en avgörande tillväxtfråga på lång sikt.

Ersättning för korttidsarbete betalas ut under förutsättning att tiden inte betraktas som arbetstid.

Vi på Human Solutions är glada över att nu bistå i hela processen kopplat till utbildningsinsatserna

- Framtagande av utbildningsprogram, ofta med en enkel kompetensinventering som grund.

- Upphandling och planering av utbildningsinsatserna

- Skriftligt utbildningsprogram som sedan omsätts i det förhandlingsunderlag som kollektivavtalsparten efterfrågar, inför det att utbildning genomförs.

- MBL-förhandling, som självklart protokollförs.

- Stöd vid personalinformation och dylikt.

Som av en händelse kan vi också bistå med utbildningsledare inom ett antal olika ämnesområden. Kontakta gärna oss för ytterligare information.