Kundåterbäring på Personalchefsburken 2019 – personlighetsanalysen ingår

Kundåterbäring på Personalchefsburken 2019 – personlighetsanalysen ingår

Som alltid när vi utvecklar vårt tjänsteutbud så står våra abonnemangskundföretag i fokus. De har redan sedan tidigare uppsidor i att anlita just oss kring sina rekryteringar, såväl i de affärsmässiga villkoren men också i faktumet att en Personalchef på burk förväntas lära känna sitt kundföretag på djupet.

Just våra abonnemangskunder är också dem som nu ges tillfälle att ta del av kundåterbäring 2019, detta i form av ett lanseringserbjudande inom området rekrytering:

Abonnemangskunder får personlighetstest inklusive återkoppling ”på köpet”.

Utöver ovanstående kan det noteras att våra abonnemangskunder kan avropa specialist- och chefsrekrytering inom tidbank och på timdebitering. Något som är ganska unikt och anmärkningsvärt i relation till hur andra branschkollegor arbetar beträffande affärsmodeller.

Erbjudandet begränsas till abonnemangskunder och villkorat att Human Solutions är anlitade för att sköta det aktuella rekryteringsuppdraget i dess helhet.

Sista datum för avrop 31 dec 2019. Avser maximalt 1 st slutkandidat inom 1 st process för respektive abonnemangskund (avser även nytecknade HR-abonnemang)