Medarbetarsamtal – väl investerad tid eller ej?

Medarbetarsamtal – väl investerad tid eller ej?

Medarbetarsamtal – väl investerad tid eller ej?

Vi som följer ledarskapstrender noterar då och då hur budskapen spretar åt varsitt håll. I dagarna har sajten HR-nytt spridit tesen att Medarbetarsamtal är verkningslösa, se artikeln här: http://www.hrnytt.se/Ledarskap/34818_Medarbetarsamtal.

Samma dag som jag läste artikeln besökte jag ett frukostnätverk med temat ”Dialogens kraft och betydelse”. Det var svårt att släppa motsägelsen men källan till HR-nytts artikel känns förvisso mer sansad än nyss nämnda referat. Läs hela källan här: http://www.management-issues.com/opinion/7126/the-six-conditions-of-high-performance/

Särskilt följande tes är värd att ta fasta på:

”…The key to performance doesn’t lie in a process; it lies in encouraging the right behaviors to build a high performance culture. It lies in setting up and maintaining certain psychological conditions that keep people performing at the top of their game.”

Dessa två kärnfulla meningar sammanfattar i mångt och mycket Human Solutions ledarsyn! Det är lätt hänt att prata för mycket ”färg och form” – på bekostnad av rätt fokus på vilken känsla och effekt som ska främjas. Det gäller även medarbetarsamtal, menar vi. Human Solutions har redan haft förmånen att ta fram mallar för medarbetarsamtal till ett par uppdragsgivare. Någon gång har vi lämnat ifrån oss materialet med kluvna känslor. För det är så viktigt att fokus ligger på annat än just kommatecken och den exakta agendan för medarbetarsamtalet. Det som istället måste anses vara den viktigaste faktorn är att få ”syre och utrymme” i rummet för ett bra samtal. Dessutom måste ju samtalet ligga i linje med arbetsklimatet som råder de övriga 364 dagarna på året. En arbetsgivare som bjuder in till synpunkter och ömsesidig feedback under årets medarbetarsamtal måste självklart även dagen efteråt leva upp till förväntningar kring öppenhet och dialog.

Hur fungerar Era medarbetarsamtal? Känns de passionerade? I vilken utsträckning förbereder du dig genom att tänka ”passion och bemötande” snarare än mallar och process? Välkommen att bolla kring ämnet, Human Solutions stöttar gärna. Mindre ”lull-lull”. Och mer fokus kring ”professionell hållning och rätt förutsättningar för goda samtallet”. Då måste även Medarbetarsamtalet anses vara en viktig pusselbit i ett väl fungerande personalarbete!

//Human Solutions gm Björn

 

Källor:

http://www.hrnytt.se/Ledarskap/34818_Medarbetarsamtal

http://www.management-issues.com/opinion/7126/the-six-conditions-of-high-performance/