Ny tjänst lanseras: Håll utkik i brevlådan

Ny tjänst lanseras: Håll utkik i brevlådan

Sedan 1 januari 2017 gäller skärpt lagstiftning inom Diskrimineringsområdet. Nu lanserar vi en ny tjänst där vi hjälper till med den kartläggning som krävs, något som innefattar såväl s.k aktiva åtgärder som lönesättning. Tjänsten utgår ifrån intervjuer med såväl företagsledning som personalrepresentant. Dessutom analyseras relevanta delar i kundföretagets personalpolicy, rekryteringsrutiner etc. Allt mynnar ut i en utförlig dokumentation som följer gällande lagkrav. Vi inkluderar även en årsuppföljning i tjänsten!

Just nu i semestertiderna klistrar vi frimärken för fullt: I princip samtliga Kronobergs företag i storleksordningen 20-50 medarbetare kan nämligen se fram emot ett personligt erbjudande kring tjänsten. Det hela sker i vykortsform i slutet av augusti. Saknar Ni ert vykort i brevlådan eller vill Ni helt enkelt veta mer kring Diskrimineringslagen? Hör av Er till oss?

PS. Abonnemangskunder har givetvis ovanstående tjänst inkluderad i sitt månadsupplägg. Smart, va? DS.

Läsa mer om Diskrimineringslagen redan nu? Se www.do.se