Nyheter i diskrimineringslagen

Nyheter i diskrimineringslagen

Nuvarande diskrimineringslag trädde i kraft 2009 och lagstiftaren valde då att samla flera olika diskrimineringslagar till en större. Nämnd lag är tvingade, det innebär att den inte kan avtalas bort. Lagen gäller för den som hos arbetsgivare är arbetstagare, söker arbete, gör praktik eller är inhyrd arbetskraft.

 

Redan nu finns det krav på aktiva åtgärder i lagen och arbetsgivare ska därmed arbeta för att främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. Vad gäller den delen avses idag diskrimineringsgrunderna kön, etnicitet och religion. När de nya reglerna träder i kraft 1 januari 2017 så omfattas även ålder, funktionsnedsättning och sexuell läggning. Alltså är du som arbetsgivare bunden att jobba aktivt och brett för att förebygga diskriminering. Ibland möter vi arbetsgivare med uppfattningen att en dokumenterad jämställdhetsplan är ”good enough” – men så är alltså inte riktigt fallet…

 

En annan del av arbetet är så kallad lönekartläggning för att kunna försöka jämna ut löneskillnader. Nuvarande lagstiftning säger att det ska göras var tredje år. De nya reglerna innebär att det ska göras varje år. Arbetsgivare med mer än tio anställda ska även dokumentera planen skriftligt. Även detta är en skärpning i lagtexten, för närvarande går företag med färre än 25 anställda ”fria” från dokumentationskravet.

 

På Human Solutions tycker vi att likabehandling är en självklarhet och välkomnar nyheterna i diskrimineringslagen. Just nu arbetar vi med jämställdhetsplaner och tillhörande lönekartläggning för några av våra kunder. Fler kommer att genomföras under hösten!

 

Tveka inte på att ta kontakt med oss om ni behöver hjälp med lönekartläggning eller har andra funderingar gällande HR!

 

Human Solutions

gm.

Rebecca

 

Bildkälla