Nyhetsutskick till följd av coronaviruset

Nyhetsutskick till följd av coronaviruset

Med anledning av coronaviruset har det såklart uppstått mycket oro, osäkerhet och frågor hos våra kundföretag. Vi prioriterar att hålla oss uppdaterade kring hur arbetsgivare ska förhålla sig till detta. I linje med det släppte vi idag vårt fjärde nyhetsbrev, inom loppet av en dryg vecka. Denna gång med praktisk information kring korttidspermittering. Nyhetsbreven riktar sig till alla de företag som anlitar oss som HR-stöd.

I dessa tider känns det dock naturligt att göra vad vi kan, för alla arbetsgivare. Vi gör därför utskicket tillgängligt för alla arbetsgivare, men hoppas givetvis att så få som möjligt har användning av denna. Du hittar utskicket på vår facebook alternativt LinkedIn profil. Vill du veta mer och/eller få HR-relaterat stöd i detta omvälvande läge? Ring då gärna någon av oss:

Annika: 070-839 69 40

Jenny: 076-141 01 03

Samuel: 076-220 69 40

Björn: 072- 215 85 55

Finns det intresse av att ta del av tidigare nyhetsutskick kring Corona är ni välkomna att ta kontakt med oss. Även detta är kostnadsfritt.

Hälsningar från personalcheferna på burk.