Rättsfall kring bristande riskbedömning gällande smittrisker (Covid-19)

Rättsfall kring bristande riskbedömning gällande smittrisker (Covid-19)

Nyligen har vi kunnat ta del av ett rättsfall där arbetsmiljöverket i ett inspektionsmeddelande uttalar sig om att rättsfallet avsåg en bristande riskbedömning gällande smittrisker. 

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete finns regler om att arbetsgivaren regelbundet ska undersöka arbetsförhållandena och bedöma vilka risker som kan förekomma i verksamheten. Det finns även särskilda krav på att undersöka, riskbedöma och åtgärda smittrisker i enlighet med gällande AFS rörande smittorisker.

Vi hjälper dagligen företag med arbetsmiljöarbete, där riskbedömning är en del av detta. Tveka inte att ta kontakt med oss om ni behöver hjälp.