Samarbete med Teknikcentrum

Samarbete med Teknikcentrum

Vi har fått förtroendet att bli samarbetspart till Teknikcentrum Kronoberg. Sedan tidigare håller vi utbildningar i deras regi. Teknikcentrum har nu även anammat vår abonnemangstjänst. Nyligen gick man ut med följande information till sina medlemsföretag:

”…Vi vill också informera och presentera ett nytt samarbete med Human Solutions som är ett företag inom HR. Vi har tillsammans tagit fram en abonnemangstjänst inom HR-stöd. Kontakta gärna oss för mer information så berättar vi mer om vad tjänsten innehåller för stöd. ”

Vi ser fram emot ett givande samarbete! Läs gärna mer om Teknikcentrum på www.tec-kronoberg.se