Sameffekt AB och Human Solutions AB tecknar samarbetsavtal

Sameffekt AB och Human Solutions AB tecknar samarbetsavtal

Vi på Human Solutions har under hösten sökt en samarbetspart gällande tjänster inom Arbetsmiljöområdet. Vi är nu stolta och glada över att ha enats med Sameffekt AB kring ett samarbete.
Styrkan inom vårt eget bolag är HR-konsultation med särskilt fokus på arbetsrättslig rådgivning. Sameffekt AB är väl etablerade och mycket kompetenta gällande att systematiskt arbetsmiljöarbete, brandskydd, kvalitet, hot och våld samt diskriminering. Sammantaget bedömer vi att verksamheterna kompletterar varandra väl, därmed kan vi ömsesidigt erbjuda ett breddat utbud.

Sameffekt har för närvarande 4 medarbetare och är stationerade till Kalmar, Växjö och Göteborg.
Läs gärna mer om bolaget på www.sameffekt.se