Tankar om stundande personalneddragningar inom ROT- och RUT-sektorn

Tankar om stundande personalneddragningar inom ROT- och RUT-sektorn

Arbetslivet och dess utmaningar

Visma har nyligen presenterat en intressant undersökning uförd bland 585 företag inom ROT- och RUT-branschen. Undersökningsresultatet som finns i sin helhet här visar att tre av tio företagare räknar med att man efter årsskiftet behöver säga upp medarbetare. Upprinnelsen till undersökningen är självklart förändringarna gällande ROT-avdrag.

När man låter undersökningen smälta in går självklart tanken först till människor som berörs: Visma anger att nämnda branscher omfattar cirka 90 000 företag. Det ger oss ofantligt många medmänniskor att oroa oss för, såväl egenföretagare som medarbetare. Det kan tyckas vara okänsligt men jag tänkte ändå skriva ett par rader kring den affärsmässiga risken gällande omställningen i sig. Vad jag menar: Hur lyckas man banta sina organisation under de mest skonsamma former för både sig själva och berörda?

Här finns självklart konkreta, synliga kostnader: uppsägningslöner samt risken att stå med outnyttjad överkapacitet. Men det finns även de som lyfter fram poster som produktionsbortfall (utifrån tesen att vi alla tappar i effektivitet när uppsägningsmolnen finns på himlen) samt varumärkesrisk.

Så hur gå till väga? Ja, att personalneddragning och MBL-förhandling ryms ju i samma mening. För de företag som omfattas av kollektivavtal gäller det ju då att hitta ett gott samtalsklimat med den fackliga motparten. Jag personligen tycker generellt att de fackliga parterna verkligen oftast är en klok samarbetspart i dessa lägen. Här handlar det om att nå en samsyn kring vilken ”kostym” som är lagom för företaget framöver. Därefter följer i de flesta fall snåriga diskussioner utifrån begrepp som driftsenheter, tillräckliga kvalifikationer, undantag från turordning, tjänstgöringsgrad och återanställningsrätt. Hur gott samtalsklimatet än är så skiljer sig ofta företagarens och fackombudets verklighetsbild här ut.

I sådana lägen bör ju parollen vara ”hellre rätt än snabbt”. Samtidigt finns ju inte all tid i världen för en företagare: att stå med personalkostnad som inte har intäktsmässig täckning kan vara förödande. Så drömscenariot är självklart rätt och snabbt. Det bästa  receptet för ”rätt och snabbt” måste då vara att ta stöd från någon som verkligen kan spelreglerna, såväl formella som mer oskrivna… Och varför inte från oss på Human Solutions!? =)

Oavsett om du och andra företag tar hjälp i nämnda lägen så gäller rådet att jobba utifrån en tydlig plan för en omställning, jag tänker exempelvis på tidplan. Dessutom är det jätteviktigt att genom hela processen ha en stor portion av öppenhet. Den transparensen ska gälla för alla medarbetare, oavsett placering på turordningslistan. Och det gäller att också tänka på sjukskrivna och föräldralediga…

Låt oss hoppas att Vismas undersökningsresultat ligger i god underkant jämfört med den verklighet som faktiskt kommer stunda tidigt 2016. Om inte så har vi cirka 27 000 företag som närmar sig förhandlingsbordet i vinter. En dyster verklighet, framförallt med mänskliga förtecken. Men alltså även ett stort mått av affärsrisk som bör hanteras med samma fokus, koncentration och seriositet som all annan sorts affärsrisk…