Utökade rådgivningsinsatser till krisdrabbade företag - Human Solutions utsedda att sköta HR-spåret

Utökade rådgivningsinsatser till krisdrabbade företag - Human Solutions utsedda att sköta HR-spåret

Almi Företagspartner Kronoberg har nu inlett riktade insatser emot företag som drabbats av det rådande läget. Dessa företag erbjuds stöd, bland annat med en behovsanalys och handlingsplan tillsammans med företaget för att se vilket område företaget behöver mer expertis inom. Här finns sedan åtta olika spår med olika expertis. Vi på Human Solutions har fått förtroendet att sköta HR-spåret. Insatsen är kostnadsfri.

Vi ser fram emot projektet och så här berättade vi när Almi bad oss dela några tankar kring rådande läge

https://youtu.be/RwkDfdj0_T0

För ytterligare information om projektet, se https://www.almi.se/vara-tjanster/tjanster/affarsutveckling/region/kronoberg/utokade-radgivningsinsatser-till-krisdrabbade-foretag/