Vad har hänt på Human Solutions?

Vad har hänt på Human Solutions?

Många frågar oss: Vad händer en vanlig vecka på Human Solutions? Här kommer ett litet urplock från de senaste veckornas aktiviteter:

Några områden vi hjälpt våra kunder med: 

 • Utformat enkätundersökning, samt analyserat resultatet. Samt hållit workshop med alla medarbetare på kundföretaget
 • Stöd i personärenden
 • Lag och avtalsinfo har skickats ut till abonnemangskunderna
 • Rekryterings och urvalsarbete
 • Arbetsmiljöarbete, där vi arbetar utifrån feedback kundföretaget fått i inspektion av arbetsmiljöverket
 • Praktiskt arbetsmiljöarbete: Inklusive arbetsmöte med arbetsmiljöansvariga ledare, med vår arbetsmiljöhandbok som grund
 • Dokumentation åt kund enligt Diskrimineringslagen. Dels lönekartläggning, men även andra aktiva åtgärder
 • Flera utbildningsinsatser via vår samarbetspartner Sensus (Diplomutbildning HRspecialist i Växjö och Stockholm)

Därutöver har vi, i vanlig ordning, bemannat ett par större uppdrag där vi anlitas som inhyrda HR-resurser (deltid med schemalagd närvaro hos kund)

Internt:

 • Introducerat Samuel Gunnarsson, som började hos oss i början av juni.
 • Jobbat med att förbättra vår hemsida.
 • Filminspelning med vår filmstjärna Björn Pettersson
 • Planerat för höstens aktiviteter
 • Och sist men inte minst: sommaravslutning!

Alla kunder är unika och vi på Human Solutions är lyckligt lottade över att ha förmånen att få arbeta med så varierande arbetsuppgifter. Vi är alltid redo att ta oss an nya uppgifter, så tveka inte att höra av er till oss om ni känner att ni behöver hjälp.