Vad ingår i vår produkt medarbetarenkät?

Vad ingår i vår produkt medarbetarenkät?

Under de två senaste månaderna har vi utfört tre stora medarbetarundersökningar, samtliga utförda på företag där vi också agerar Personalchef ”på burk”.

För oss är det viktigt att kundens behov och intressen ska styra val och utformning av personalenkäten. Vi ser därför till att hålla en nära dialog vid urvalet av frågor. Vi sköter förstås allt det praktiska och när enkäten är besvarad levererar vi utfall och analys. Avrapportering och personalinformation gör vi tillsammans, utifrån uppdragsgivarens önskemål.

Några exempel på varför personalundersökning är viktigt:

  • Skapar motivation hos de anställda när de får vara med att tycka till
  • Nöjd personal ökar lönsamheten
  • Uppfylla lagkrav

Sist av allt några tips, oavsett vem som hjälper er med personalundersökningen:

  • Är det just dessa frågor vi vill ha svar på?
  • Är frågorna tydliga?
  • Har vi informerat medarbetarna om enkäten, när den ska besvaras och dess syfte?
  • Hur planerar vi att arbeta vidare med den information som vi får in?
  • Hur, när och på vilket sätt ska vi presentera resultat i organisationen?

Att få hjälp med en medarbetarundersökning kan köpas som separat tjänst eller som en del i ett HR-abonnemang. Kontakta oss för mer information!