Varannan arbetsgivare undersöker inte arbetsmiljön regelbundet

Varannan arbetsgivare undersöker inte arbetsmiljön regelbundet

I Unionens arbetsmiljöbarometer svarar hälften av de 3000 deltagande Arbetsmiljöombuden att dennes arbetsgivare inte genomför regelbunden undersökning av arbetsmiljön. Vi "Personalchefer på burk" tänker att:

- Vi har aldrig träffat en arbetsgivare som egentligen vill slarva eller tumma på sitt arbetsmiljö- och säkerhetsarbete.

- Lagstiftningen är benhård, regelbunden undersökning ska ske och dokumenteras.

- Ofta kan en stor del av lösningen helt enkelt vara att tydliggöra vem som ansvarar för vad. Samt att se till att det finns en ordningsman/-kvinna till hands, som också har kunskap, erfarenhet och pedagogisk förmåga. Hos oss finns fyra sådana personer, tillika "Personalchefer på burk"!

När vi arbetar med arbetsmiljö är det praktiska perspektivet gärna i fokus. Det kan handla om utbildning och arbetsmiljömöten. Men vi ger oss förstås gärna ut i den faktiska arbetsmiljön. Att undersöka arbetsmiljöer, exempelvis i samarbete med ert skyddsombud, är bland det roligaste vi vet.

Källa, Arbetsmiljöbarometern (Unionen) https://www.unionen.se/filer/rapport/arbetsmiljobarometern