Vi berättar om vårt koncept ”personalchef på burk”

Vi berättar om vårt koncept ”personalchef på burk”

Personalchef på burk innebär att företag har tillgång till personalchefskompetens i den omfattning dem behöver. Istället för att anlita en personalchef på heltid, kan man anlita Human Solutions via ett så kallat HR-abonnemang.

I detta HR-abonnemang ingår ett visst antal timmar varje månad som kan nyttjas till valfritt område inom HR. Samarbetet brukar utgår ifrån en arbetsplan som vi tar fram vid uppdragets start. Det kan röra rekrytering, kompetensutveckling, arbetsmiljöarbete med mera. Används inte tiden en månad sparas tiden i en tidbank.

Med denna lösning kan företag känna en trygghet att ha tillgång till personalspecialistkompetens samtidigt som det frigör tid och är en smart lösning rent ekonomiskt.

Kontakta oss gärna om du har frågor eller funderingar.