Vi gläds åt nya och även fördjupade förtroenden

Vi gläds åt nya och även fördjupade förtroenden

Marknaden har mött oss med stor nyfikenhet även under november månad. Vi märker av en särskild efterfrågan kring rådgivning och stöd kring förhandling inom det arbetsrättsliga området: Här har vi just för närvarande ett par konfidentiella uppdrag som pågår.

Dessutom kommer vi avrunda året med ett större antal personalintervjuer ute hos en befintlig kund. Det blir för andra gången under vår korta historia som vi genomför en heltäckande genomlysning av en arbetsgivare. Vårt koncept med ”genomlysning” inkluderar;

  • Uppstartsarbete där vi tillsammans med kund lägger en plan och inriktning för genomlysningen
  • Konfidientiella tillika individuella intervjuer av uppdragsgivarens samtliga medarbetare
  • Sammanställning och analys. En av flera delar är handlingsplan för det framtida arbetet för ett stärkt arbetsgivarvarumärke
  • Avrapportering, såväl muntligt som skriftligt. Innehållet tangerar de övergripande slutsatserna, självklart utan att lämna ut enskilda svar. Huvudfokus ligger på ett utvecklat arbetsgivarvarumärke men självfallet ger genomlysningen även annan input av affärskritisk natur!

 

Konceptet beskrivs under fliken Tjänster