Vi paketerar om vårt tjänsteutbud

Vi paketerar om vårt tjänsteutbud

Vi rustar för ett förtydligat erbjudande till alla er på vår marknad.

Just nu är vi mitt i skissandet av paketeringen av våra tjänster. Devisien Personalchef på burk lever förstås kvar men med utökat tjänsteutbud följer behovet av tydliggjord paketering.

Senast idag med spännande dialog med ett par olika potentiella samarbetspartners på marknadssidan. Håll utkik så lär du märka mer, exempelvis här på vår hemsida!