Vi välkomnar Busspecialisten som ny avtalskund

Vi välkomnar Busspecialisten som ny avtalskund

Human Solutions AB har fått förtroendet att få Busspecialisten i Småland AB som ny avtalskund inom HR, företrädesvis gällande avtalsfrågor och liknande. Avtalet som slutits gäller från och med 1 november och innebär ett kontinuerligt samarbete framöver. Busspecialisten är Tingsryds Kommuns huvudaktör gällande färdtjänst, sjuktransporter och skoltransporter. Företaget är väl etablerat i Tingsryd men har numera även linjetrafik och beställningstrafik i Växjö. Bolaget har cirka 20 medarbetare. Vi tackar för förtroendet och ser fram emot ett givande samarbete.

Läs gärna mer om vår nya kund på http://www.busspecialisten.se