Sameffekt AB och Human Solutions AB tecknar samarbetsavtal

Vi på Human Solutions har under hösten sökt en samarbetspart gällande tjänster inom Arbetsmiljöområdet. Vi är nu stolta och glada över att ha enats med Sameffekt AB kring ett samarbete.
Styrk...

Gasellföretaget Kronfönster AB ny avtalskund hos Human Solutions AB

Human Solutions AB har sedan september 2015, förtroendet att vara Kronfönster AB:s externa personalfunktion. Vi kommer arbeta stödjande och rådgivande till bolagets ledning och då kring
perso...

Rivstart! Human Solutions tecknar betydelsefullt avtal med OnePartnerGroup

Human Solutions AB har knappt hunnit öppna upp dörrarna men välkomnar stolt ändå kunden OnePartnerGroup Sydost AB. Samarbetet som inletts under september 2015 innebär bland annat att Huma...

Personalcheferna. Inte helt olika Sveriges mittfältsspel i EM 2000?

Uppstarten av Human Solutions AB har fått sin prägel av många luncher. Allt som oftast har samtalstemat varit: ”Vad gör Personalcheferna på jobbet egentligen?”. Vissa lunchsällskap har varit riktig...

Vi välkomnar Busspecialisten som ny avtalskund

Human Solutions AB har fått förtroendet att få Busspecialisten i Småland AB som ny avtalskund inom HR, företrädesvis gällande avtalsfrågor och liknande. Avtalet som slutits gäller från och med 1 no...