Affärskritiska dokument

– Vi ser alltid en möjlig lösning –

Ett kommatecken kan göra skillnad

Kan det verkligen vara så noga hur vi formulerar oss i våra avtal, alla förstår väl vad vi menar ändå? Jo, det är precis så viktigt och noga hur ni skriver era avtal och viktiga affärsdokument. Det är nämligen det som gör att ni slipper krångel längre fram. Human Solutions hjälper er gärna att ta fram korrekta avtal och affärsdokument så att de reglerar det ni avser att reglera. 

Även om ni förstår att det är viktigt med formuleringarna, kommatecken och att alla viktiga delar ska med i dokumenten och avtalen, vet ni kanske inte alltid HUR det ska formuleras. Human Solutions personalchefer har lång erfarenhet av att formulera och skriva både anställningsavtal, förhandlingsprotokoll, personalpolicys, tystnadspliktsavtal, konkurrensklausuler och andra viktiga affärsdokument.

Duger inte de HR-dokument vi har?

Har ni redan färdiga HR-dokument granskar vi dem för att se till att de håller om det skulle uppstå problem eller konflikter. Skulle dokumenten vara av den karaktären att de behöver granskas av en advokat har vi även sådan expertis inom vårt nätverk. I en HR-vardag där överenskommelser, kommatecken och paragrafer är vardag når ni väldigt långt inom ert HR-abonnemang med personalchef på burk.

Det räcker väl med ett handslag?

Det kan vi också tycka ibland, men i vissa situationer känns det ändå tryggast för båda parter att ha affären på pränt. Då är välarbetade och färdiga mallar för HR-dokument bra att ha.

Exempel på förhållanden som kan vara bra att dokumentera och avtala
-    Anställningsförhållanden
-    Uppdaterade anställningsvillkor inkl. lönerevision
-    Personalpolicys inklusive säkerhetsföreskrifter och introduktionsmaterial
-    Dokumentation av medarbetarsamtal och andra typer av uppföljande samtal

Att få hjälp med HR-dokument kan köpas som separat tjänst eller som en del i ett HR-abonnemang. Kontakta oss för mer information!