Stöd i arbetsmiljöarbetet

– Vi ser alltid en möjlig lösning –

Våra medarbetare är vår viktigaste resurs - vårda dem väl!

Ingen ska behöva bli sjuk, skadas eller dö på jobbet, därför finns arbetsmiljölagen. Alla företag, oavsett storlek, omfattas av lagen och det finns också en mängd föreskrifter, så kallade AFS:ar, som också ska följas. När det känns som en arbetsmiljödjungel erbjuder Human Solutions stöd i ert arbetsmiljöarbete och ser till att det blir en naturlig del av vardagen för att ni ska leva upp till lagar och föreskrifter. 

Vi förstår att ert huvudfokus ligger på er kärnverksamhet och inte arbetsmiljöfrågor. Det kan vara svårt att hålla arbetsmiljöarbetet aktuellt i allt annat som pockar på. Vi vet dock hur viktigt ett aktivt och uppdaterat arbete med arbetsmiljön är och att det kommer ha positiva effekter även på er kärnverksamhet. Därför kan vi finnas som stöd i ert systematiska arbetsmiljöarbete. 
 

Att få hjälp med arbetsmiljöarbetet kan köpas som separat tjänst eller som en del i ett HR-abonnemang. Kontakta oss för mer information!
 

Exempel på delar i arbetsmiljöarbetet där Human Solutions kan stötta er både teoretiskt och praktiskt

  • ArbetsmiljöpolicySAM-hjulet visar de olika delarna i det systematiska arbetsmiljöarbetet; undersökning, riskbedömning, åtgärder och kontroll.

  • Samverkan med medarbetare och fackföreningar

  • Riskbedömningar i verksamheten

  • Ta fram handlingsplaner

  • Rapportering av tillbud och arbetsskador

  • Årlig uppföljning

  • Förteckning över kemikalier


Human Solutions personalchefer blir er SAM-polis och arbetsmiljöcoach, den där lite jobbiga som ni ibland suckar åt när vi påminner er igen om hur viktigt det är. Arbetsmiljöfrågor- och arbete behöver vara en levande fråga, vilket vi kan se till att det blir och dessutom garantera att ni verkligen följer lagar och regler. Dessutom finns det massor att vinna på att arbeta förebyggande med arbetsmiljöfrågorna - att skapa en hälsofrämjande arbetsmiljö.
 

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Ett arbetsmiljösystem innebär att ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) bedrivs för att förebygga risker och skapa en bättre och säkrare arbetsmiljö för alla anställda. Det är en sak att ha arbetsmiljöarbetet väl fungerande i teorin, en annan att integrera arbetsmiljöfrågorna i verksamheten. SAM-hjulet består av fyra olika moment; undersökning, riskbedömning, åtgärder och kontroll. De olika momenten ska genomföras kontinuerligt för att ständigt sträva efter en bättre arbetsmiljö.

I slutet på mars 2016 kom den nya AFS:sen, 2015:4; Organisatorisk och social arbetsmiljö, som ställer nya, utökade krav på arbetsgivare när det kommer till arbetsmiljö. Den reglerar framförallt kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. Vi ser över er verksamhet så att ni följer föreskriftens bestämmelser. 

Behöver ni stöd i ert arbetsmiljöarbete? Kontakta oss!