Erbjudande om återanställning

Erbjudande om en ny tjänst till tidigare anställd som gjort anspråk på företrädesrätten.

Arbetstagare som har sagt upp på grund av arbetsbrist har företrädesrätt till återanställning, vilket betyder att arbetsgivaren måste erbjuda arbetstagaren nytt arbete innan någon ny utifrån anställs i samma verksamhet. Denna företrädesrätt gäller i nio månader från och med den dag då anställningen upphörde.
Förutsättningarna är dock:
-Arbetstagaren ska ha tillräckliga kvalifikationer för den nya anställningen
-Uppnått tillräcklig anställningstid hos arbetsgivaren
-Arbetstagaren har anmält sitt anspråk till företrädesrätten

Detta dokument innehåller en mall för erbjudande om återanställning till arbetstagare som tidigare varit sysselsatt i organisationen, och som gjort anspråk på företrädesrätten.
Under ovan angivna förutsättningar kan den tidigare anställd bli återanställd och här anger ni vilken anställning det gäller och vilka villkor som gäller för anställningen. Personen i fråga får skälig tid på sig att ta ställning till erbjudandet, vilket ni anger i dokumentet som sedan skickas till personen.

Nedladdningsbara dokument

Information om dokumentet

Tillhör medlemsnivå 2
Artikelnummer: 8033-233401

Relaterade dokument

Anmälan om anspråk på företrädesrätten för arbetstagare som sagts upp på grund av arbetsbrist.

2/5

Du vet väl att personliga och erfarna HR-konsulter står bakom HS Added Value?

KONTAKT

Rulla till toppen

Nivå 3

Här får du total tillgång till samtliga mallar och checklistor. Med nivå 3 är du även garanterad att få ta del av framtida inspelat material, till exempel kortare HR-relaterade informationsfilmer. Därtill ingår viss personlig rådgivning där du har tillgång till konkret stöd från någon av våra HR-konsulter.

7 200 kr / år

Nivå 2

Merparten av våra mallar och checklistor ingår i detta paket och vi tror att du sällan kommer sakna något innehåll.

3 900 kr / år

Nivå 1

Innehåller de mest grundläggande och nödvändiga mallarna samt checklistor. Nivå 1 är en god start för dig som leder ett mindre företag och vi ser nivån som en prisvärd och begränsad introduktion där du får en grund för personalarbetet.

1 650 kr / år

Nivå 3

Här får du total tillgång till samtliga mallar och checklistor. Med nivå 3 är du även garanterad att få ta del av framtida inspelat material, till exempel kortare HR-relaterade informationsfilmer. Därtill ingår viss personlig rådgivning där du har tillgång till konkret stöd från någon av våra HR-konsulter.

800 kr / mån

Nivå 2

Merparten av våra mallar och checklistor ingår i detta paket och vi tror att du sällan kommer sakna något innehåll.

435 kr / mån

Nivå 1

Innehåller de mest grundläggande och nödvändiga mallarna samt checklistor. Nivå 1 är en god start för dig som leder ett mindre företag och vi ser nivån som en prisvärd och begränsad introduktion där du får en grund för personalarbetet.

199 kr / mån