Arbetsmiljö och mångfald

Vikten av en säker och bra arbetsmiljö samt en arbetsvardag med schyssta villkor skriver alla under på. Det arbetet börjar oftast med goda förutsättningar för systematiskt arbetsmiljöarbete. Vi ger dig här tillgång till mallar för riskbedömning, skyddsrond, åtgärdsplan, arbetsmiljöpolicy och mycket mer.

Dokument

Sökord
Medlemsnivå
Dokumentnamn / Beskrivning
Medlemsnivå

AFS-struktur som sammanfattar vilka föreskrifter som präglar verksamhetens arbetsmiljöarbete.

Kontaktuppgifter till anhöriga om något skulle hända arbetstagaren under arbetstid.

En summering av de lagkraven inom arbetsmiljö som finns och vad en arbetsgivare måste ha koll på.

Agenda att följa vid genomgång av det gånga året kopplat till arbetsmiljö.

Rutin, instruktion samt ansvarsfördelning om brand skulle uppstå

Förteckning över vilka delar i brandskyddsarbetet som hyresgästen (arbetsgivaren) ansvarar för respektive hyresvärden ansvarar för.

En guide till en komplett arbetsmiljöpolicy

Uppgifter i arbetsmiljöarbetet som ska fördelas på bestämda personer eller befattningar. Denna mall kan användas i det fall att ni ser behov av mer praktiskt inriktad reglering

Uppgifter i arbetsmiljöarbetet som ska fördelas på bestämda personer eller befattningar. Denna mall kan användas i det fall att ni ser behov av mer formell reglering

Ett förebyggande arbete för att motverka diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen.

Frågeställningar gällande hur medarbetare ser på arbetsplatsens inställning och arbete kring diskriminering.

Underlag till riskbedömning och handlingsplan genom olika frågeställningar inför förändring i verksamheten.

En sammanfattning och definition av vad diskriminering är och vad det innebär.

En guide om trakasserier och kränkande särbehandling upptäckts på din arbetsplats.

Få en översikt över vad som finns i IA-systemet.

Information om vilka regler som gäller för företag gällande kamerabevakning.

Checklista för kontroll av beredskap om krissituation skulle uppstå på arbetsplatsen.

En plan för tillvägagångssätt om en krissituation skulle uppstå på arbetsplatsen.

Ett samtal för att fånga upp tidiga signaler på ohälsa hos medarbetare för att inleda en rehabiliterings- och anpassningsprocess.

Frågor som berör medarbetarnas uppfattning av deras arbetsmiljö.

Frågor som berör medarbetarnas uppfattning av deras generella arbetssituation.

Här går arbetsgivare tillsammans med arbetstagare igenom hur en rehabiliteringsinsats ska se ut.

En grund till alkohol- och drogpolicy

En grund till arbetsmiljöpolicy

En grund till brandskyddspolicy

En grund till policy för kameraövervakning.

En grund till policy för trycksamma anordningar

En grund till visselblåsarpolicy

En grund till policy mot trakasserier

En grund till policy vid sjukskrivning och rehabilitering

Intern rapport i syfte att vidta åtgärder då olycka eller tillbud drabbat en arbetstagare.

En guide till arbetsgivaren om en medarbetare blir sjukskriven inklusive rehabiliteringsprocessen.

Bekräftelse på att arbetsgivaren ska faktureras arbetstagarens kostnad för glasögon.

Bedömning av risken vid användning av en kemisk produkt.

Regelbunden riskbedömning med syfte att förebygga ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen.

Riskbedömning över vilka risker för ohälsa och olycksfall en förändring i verksamheten kan medföra.

En matris som hjälp dig att bedöma nivån av varje risk.

En guide för att hantera situationen då ett olycksfall skett på arbetsplatsen.

En guide för att hantera situationen då ett tillbud skett på arbetsplatsen.

Bestämda handlingsätt och anordningar som ska förebygga och begränsa ohälsa på arbetsplatsen.

Ett grundläggande protokoll att fylla i direkt under pågående skyddsrond.

Ett mer omfattande protokoll att fylla i direkt under pågående skyddsrond

En genomgång av det gångna årets arbete med systematiskt arbetsmiljöarbete.

PLATS FÖR REKLAM

 Här kan ni ha valfri info

KONTAKT

Rulla till toppen

Nivå 3

Här får du total tillgång till samtliga mallar och checklistor. Med nivå 3 är du även garanterad att få ta del av framtida inspelat material, till exempel kortare HR-relaterade informationsfilmer. Därtill ingår viss personlig rådgivning där du har tillgång till konkret stöd från någon av våra HR-konsulter.

7 200 kr / år

Nivå 2

Merparten av våra mallar och checklistor ingår i detta paket och vi tror att du sällan kommer sakna något innehåll.

3 900 kr / år

Nivå 1

Innehåller de mest grundläggande och nödvändiga mallarna samt checklistor. Nivå 1 är en god start för dig som leder ett mindre företag och vi ser nivån som en prisvärd och begränsad introduktion där du får en grund för personalarbetet.

1 650 kr / år

Nivå 3

Här får du total tillgång till samtliga mallar och checklistor. Med nivå 3 är du även garanterad att få ta del av framtida inspelat material, till exempel kortare HR-relaterade informationsfilmer. Därtill ingår viss personlig rådgivning där du har tillgång till konkret stöd från någon av våra HR-konsulter.

800 kr / mån

Nivå 2

Merparten av våra mallar och checklistor ingår i detta paket och vi tror att du sällan kommer sakna något innehåll.

435 kr / mån

Nivå 1

Innehåller de mest grundläggande och nödvändiga mallarna samt checklistor. Nivå 1 är en god start för dig som leder ett mindre företag och vi ser nivån som en prisvärd och begränsad introduktion där du får en grund för personalarbetet.

199 kr / mån