Årsrutiner och driva arbete

Som arbetsgivare är det viktigt att ha koll på rutiner och moment som ska genomföras på årlig basis. Detta kan handla om medarbetarsamtal, lönekartläggning, arbetsvärdering och lönesamtal. Att driva HR-arbete kan också kopplas till olika delar ur arbetsmiljöarbetet eller att genom en personalenkät ta reda på vad medarbetarna på företaget tycker om sin arbetssituation.

Dokument

Sökord
Medlemsnivå
Dokumentnamn / Beskrivning
Medlemsnivå

Agenda att följa vid genomgång av det gånga året kopplat till arbetsmiljö.

Få en överblick över hur arbetsgången ser ut vid en arbetsvärdering inför lönekartläggning.

Gör en arbetsvärdering som underlag till den årliga lönekartläggningen

Ett förebyggande arbete för att motverka diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen.

Påkalla förhandling med facklig organisation.

Kartlägg verksamhetens kompetenser för att se till att företaget har rätt personer med rätt kompetens både idag och imorgon.

En överblick över hur en lönekartläggning ska gå till samt gällande lagkrav.

Om lönekartläggningen visar att det finns ett behov av att vidta åtgärder för att säkerställa rättvisa löner.

Få en överblick över könsskillnader vad gäller antal anställda, medellön samt lönespridningen på företaget.

Ett återkommande samtal mellan lönesättande chef och medarbetaren.

Till genomförandet av det årliga återkommande samtalet mellan chef och medarbetare.

En guide till det årliga återkommande samtalet mellan chef och medarbetare.

Ett välkomnande till det årliga medarbetarsamtalet att i förväg skicka ut till dina medarbetare.

Övningar för att förbereda sig och känna trygghet inför genomförandet av medarbetarsamtalet.

Frågor som berör medarbetarnas uppfattning av deras arbetsmiljö.

Frågor som berör medarbetarnas uppfattning av deras generella arbetssituation.

Regelbunden riskbedömning med syfte att förebygga ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen.

En matris som hjälp dig att bedöma nivån av varje risk.

Ett grundläggande protokoll att fylla i direkt under pågående skyddsrond.

Ett mer omfattande protokoll att fylla i direkt under pågående skyddsrond

En genomgång av det gångna årets arbete med systematiskt arbetsmiljöarbete.

PLATS FÖR REKLAM

 Här kan ni ha valfri info

KONTAKT

Rulla till toppen

Nivå 3

Här får du total tillgång till samtliga mallar och checklistor. Med nivå 3 är du även garanterad att få ta del av framtida inspelat material, till exempel kortare HR-relaterade informationsfilmer. Därtill ingår viss personlig rådgivning där du har tillgång till konkret stöd från någon av våra HR-konsulter.

7 200 kr / år

Nivå 2

Merparten av våra mallar och checklistor ingår i detta paket och vi tror att du sällan kommer sakna något innehåll.

3 900 kr / år

Nivå 1

Innehåller de mest grundläggande och nödvändiga mallarna samt checklistor. Nivå 1 är en god start för dig som leder ett mindre företag och vi ser nivån som en prisvärd och begränsad introduktion där du får en grund för personalarbetet.

1 650 kr / år

Nivå 3

Här får du total tillgång till samtliga mallar och checklistor. Med nivå 3 är du även garanterad att få ta del av framtida inspelat material, till exempel kortare HR-relaterade informationsfilmer. Därtill ingår viss personlig rådgivning där du har tillgång till konkret stöd från någon av våra HR-konsulter.

800 kr / mån

Nivå 2

Merparten av våra mallar och checklistor ingår i detta paket och vi tror att du sällan kommer sakna något innehåll.

435 kr / mån

Nivå 1

Innehåller de mest grundläggande och nödvändiga mallarna samt checklistor. Nivå 1 är en god start för dig som leder ett mindre företag och vi ser nivån som en prisvärd och begränsad introduktion där du får en grund för personalarbetet.

199 kr / mån