Avslut eller förändring i anställning

Ett anställningsförhållande är i stor mån föränderligt, såväl utifrån arbetsgivarens som arbetstagarens önskemål och behov. Förändringar av betydelse bör med fördel formaliseras. Här finner du exempelvis material vid varningar, omplaceringar, uppsägningar, utökad tjänstgöringsgrad och avvecklingssamtal.

Dokument

Sökord
Medlemsnivå
Dokumentnamn / Beskrivning
Medlemsnivå

Anmälan om anspråk på företrädesrätten för arbetstagare som sagts upp på grund av arbetsbrist.

En överenskommelse att arbetstagaren blir arbetsbefriad men har fortfarande rätt till lön och förmåner.

Intyg från arbetsgivaren som bekräftar den anställdes anställningstid och befattning.

Samtal med en medarbetare som ska avsluta sin anställning för att ta vara på erfarenheter och synpunkter.

Ogiltig frånvaro från arbetstagare som leder till att anställningen upphör.

Besked att anställning kommer upphöra på grund av skäl som hänförs till arbetstagaren personligen.

Besked till arbetstagare om att tidsbegränsad anställning kommer att avslutas.

Besked att provanställning kommer avslutas och därmed inte övergå i en tillsvidareanställning.

Besked om att anställningen kommer upphöra på grund av arbetsbrist i verksamheten.

Viktiga punkter att ta hänsyn till när anställd ska sägas upp till följd av arbetsbrist.

Viktiga punkter att ta hänsyn till när anställd ska sägas upp till följd av personliga skäl.

Utöver det ordinarie anställningsavtalet kan ett avtal gällande distansarbete utformas.

En medarbetares uppsägning av anställning på egen begäran.

Omplaceringserbjudande vid arbetsbrist till en annan tjänst.

Omplaceringserbjudande på grund av skäl som hänförs till arbetstagaren personligen.

Erbjudande av ny anställning med lägre sysselsättningsgrad vid arbetsbrist.

Erbjudande om en ny tjänst till tidigare anställd som gjort anspråk på företrädesrätten.

Tillrättavisning när en medarbetare gjort sig skyldig till misskötsamhet eller felaktigt beteende.

Brev till arbetstagare som på grund av ogiltig frånvaro misstänks frånträtt sin anställning på eget initiativ.

En guide inför att säga upp en arbetstagare på grund av personliga skäl.

En enkel överblick över vilka åtgärder som krävs vid de olika uppsägningssituationerna.

Arbetsgivarens förklaring av omständigheter som ligger till grund för ett avskedande.

Arbetsgivarens förklaring av omständigheter som ligger till grund för en uppsägning.

När arbetsgivaren ska undersöka om det finns möjlighet för omplacering av en arbetstagare.

En överblick över hur en process vid medarbetares misskötsel kan se ut.

En guide när en process behöver startas upp kopplat till att en arbetstagare missköter sig och beter sig felaktigt.

En guide vid sänkning av medarbetares sysselsättningsgrad vid arbetsbrist.

Intyg från arbetsgivaren som bekräftar den anställdes anställningstid, befattning samt arbetsuppgifter och meriter.

Ansökan om tjänstledighet.

Ansökan om tjänstledighet för studier.

Grundläggande turordningslista inför uppsägning på grund av arbetsbrist.

En förvarning till medarbetare vars anställning kommer upphöra genom avsked.

En förvarning om att provanställning kommer att avslutas och därmed inte övergå i en tillsvidareanställning.

En förvarning till medarbetare vars anställning kommer upphöra på grund av personliga skäl.

Information till fackförbund om arbetstagare ska sägas upp.

En gemensam överenskommelse om uppsägning mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Bilaga till anställningsavtalet som reglerar en arbetstagares ökade ansvar i verksamheten och därmed lönetillägg.

PLATS FÖR REKLAM

 Här kan ni ha valfri info

KONTAKT

Rulla till toppen

Nivå 3

Här får du total tillgång till samtliga mallar och checklistor. Med nivå 3 är du även garanterad att få ta del av framtida inspelat material, till exempel kortare HR-relaterade informationsfilmer. Därtill ingår viss personlig rådgivning där du har tillgång till konkret stöd från någon av våra HR-konsulter.

7 200 kr / år

Nivå 2

Merparten av våra mallar och checklistor ingår i detta paket och vi tror att du sällan kommer sakna något innehåll.

3 900 kr / år

Nivå 1

Innehåller de mest grundläggande och nödvändiga mallarna samt checklistor. Nivå 1 är en god start för dig som leder ett mindre företag och vi ser nivån som en prisvärd och begränsad introduktion där du får en grund för personalarbetet.

1 650 kr / år

Nivå 3

Här får du total tillgång till samtliga mallar och checklistor. Med nivå 3 är du även garanterad att få ta del av framtida inspelat material, till exempel kortare HR-relaterade informationsfilmer. Därtill ingår viss personlig rådgivning där du har tillgång till konkret stöd från någon av våra HR-konsulter.

800 kr / mån

Nivå 2

Merparten av våra mallar och checklistor ingår i detta paket och vi tror att du sällan kommer sakna något innehåll.

435 kr / mån

Nivå 1

Innehåller de mest grundläggande och nödvändiga mallarna samt checklistor. Nivå 1 är en god start för dig som leder ett mindre företag och vi ser nivån som en prisvärd och begränsad introduktion där du får en grund för personalarbetet.

199 kr / mån