Frånvaro

Arbetslivet innebär inte alltid en spikrak färd från start till mål. Livet för förstås med sig ett antal skeden med viss frånvaro från arbetet vilket ofta följs av lagkrav. Här kan du navigera bland mallar för exempelvis föräldraledighet, tjänstledighet eller sjukskrivning.

Dokument

Sökord
Medlemsnivå
Dokumentnamn / Beskrivning
Medlemsnivå

Läkarintyg från första sjukdagen som begärs av arbetstagare vid särskilda skäl.

Ogiltig frånvaro från arbetstagare som leder till att anställningen upphör.

Brev till arbetstagare som på grund av ogiltig frånvaro misstänks frånträtt sin anställning på eget initiativ.

Ansökan om föräldraledighet.

Ett samtal för att fånga upp tidiga signaler på ohälsa hos medarbetare för att inleda en rehabiliterings- och anpassningsprocess.

Här går arbetsgivare tillsammans med arbetstagare igenom hur en rehabiliteringsinsats ska se ut.

En grund till policy vid sjukskrivning och rehabilitering

En guide till arbetsgivaren om en medarbetare blir sjukskriven inklusive rehabiliteringsprocessen.

Samtal i syfte att finna lösningar för medarbetare som har upprepad korttidsfrånvaro.

Riktlinjer för vad som gäller om medarbetare är sjuk och i samband med det arbetar hemifrån.

Riktlinjer för vad som gäller vid vård av sjukt barn och då arbetstagaren samtidigt önskar arbeta hemifrån.

Få en överblick på hur arbetsgivaren hanterar en medarbetares kortare period av sjukfrånvaro likväl som längre.

Ansökan om tjänstledighet.

Ansökan om tjänstledighet för studier.

Svar på de vanligaste HR-frågorna som gäller medbestämmandelagen, rekrytering samt rehabilitering.

PLATS FÖR REKLAM

 Här kan ni ha valfri info

KONTAKT

Rulla till toppen

Nivå 3

Här får du total tillgång till samtliga mallar och checklistor. Med nivå 3 är du även garanterad att få ta del av framtida inspelat material, till exempel kortare HR-relaterade informationsfilmer. Därtill ingår viss personlig rådgivning där du har tillgång till konkret stöd från någon av våra HR-konsulter.

7 200 kr / år

Nivå 2

Merparten av våra mallar och checklistor ingår i detta paket och vi tror att du sällan kommer sakna något innehåll.

3 900 kr / år

Nivå 1

Innehåller de mest grundläggande och nödvändiga mallarna samt checklistor. Nivå 1 är en god start för dig som leder ett mindre företag och vi ser nivån som en prisvärd och begränsad introduktion där du får en grund för personalarbetet.

1 650 kr / år

Nivå 3

Här får du total tillgång till samtliga mallar och checklistor. Med nivå 3 är du även garanterad att få ta del av framtida inspelat material, till exempel kortare HR-relaterade informationsfilmer. Därtill ingår viss personlig rådgivning där du har tillgång till konkret stöd från någon av våra HR-konsulter.

800 kr / mån

Nivå 2

Merparten av våra mallar och checklistor ingår i detta paket och vi tror att du sällan kommer sakna något innehåll.

435 kr / mån

Nivå 1

Innehåller de mest grundläggande och nödvändiga mallarna samt checklistor. Nivå 1 är en god start för dig som leder ett mindre företag och vi ser nivån som en prisvärd och begränsad introduktion där du får en grund för personalarbetet.

199 kr / mån