Handböcker, policy och guider

Vi tror på vikten av att varje arbetsgivare lägger sin egen nyans och betoning i handböcker och policys, men grunden kan med fördel läggas utifrån en ordnad och kvalitetssäkrad struktur. Detta finns förberett dig här.

Dokument

Sökord
Medlemsnivå
Dokumentnamn / Beskrivning
Medlemsnivå

En guide för hur du som arbetsgivare skriver ett anställningsavtal på ett korrekt sätt.

Få en överblick över hur arbetsgången ser ut vid en arbetsvärdering inför lönekartläggning.

Rutin, instruktion samt ansvarsfördelning om brand skulle uppstå

Viktiga punkter att ta hänsyn till när anställd ska sägas upp till följd av arbetsbrist.

Viktiga punkter att ta hänsyn till när anställd ska sägas upp till följd av personliga skäl.

En guide till en komplett arbetsmiljöpolicy

Information om vad som gäller vid distansarbete inklusive frågor om arbetsmiljö och arbetsskador.

Skapa effektiva och meningsfulla möten som gör skillnad och som ger ett värde.

Underlag till riskbedömning och handlingsplan genom olika frågeställningar inför förändring i verksamheten.

En sammanfattning och definition av vad diskriminering är och vad det innebär.

En guide om trakasserier och kränkande särbehandling upptäckts på din arbetsplats.

En guide inför att säga upp en arbetstagare på grund av personliga skäl.

En guide till hur du får en nyanställd att känna sig välkommen till sin nya arbetsplats.

Information om vilka regler som gäller för företag gällande kamerabevakning.

Checklista för kontroll av beredskap om krissituation skulle uppstå på arbetsplatsen.

En plan för tillvägagångssätt om en krissituation skulle uppstå på arbetsplatsen.

En överblick över hur en lönekartläggning ska gå till samt gällande lagkrav.

En enkel överblick över vilka åtgärder som krävs vid de olika uppsägningssituationerna.

En guide kring reglerna om förhandlingsskyldighet som regleras i medbestämmandelagen (MBL).

En guide till det årliga återkommande samtalet mellan chef och medarbetare.

En grund till affärsetisk policy

En grund till alkohol- och drogpolicy

En grund till arbetsmiljöpolicy

En grund till policy för bisyssla

En grund till brandskyddspolicy

En grund till friskvårdspolicy

En grund till policy för kameraövervakning.

En grund till lönepolicy

En grund till policy för missbruksproblematik

En grund till policy för sociala medier

En grund till policy för tjänstebil

En grund till policy för trycksamma anordningar

En grund till visselblåsarpolicy

En grund till policy mot trakasserier

En grund till policy vid sjukskrivning och rehabilitering

En överblick över hur en process vid medarbetares misskötsel kan se ut.

En guide till arbetsgivaren om en medarbetare blir sjukskriven inklusive rehabiliteringsprocessen.

En guide från rekryteringsprocessens första steg till det sista steget då den nyanställda medarbetaren ska introduceras.

En matris som hjälp dig att bedöma nivån av varje risk.

Riktlinjer för vad som gäller om medarbetare är sjuk och i samband med det arbetar hemifrån.

Riktlinjer för vad som gäller vid vård av sjukt barn och då arbetstagaren samtidigt önskar arbeta hemifrån.

En guide när en process behöver startas upp kopplat till att en arbetstagare missköter sig och beter sig felaktigt.

En guide vid sänkning av medarbetares sysselsättningsgrad vid arbetsbrist.

Få en överblick på hur arbetsgivaren hanterar en medarbetares kortare period av sjukfrånvaro likväl som längre.

PLATS FÖR REKLAM

 Här kan ni ha valfri info

KONTAKT

Rulla till toppen

Nivå 3

Här får du total tillgång till samtliga mallar och checklistor. Med nivå 3 är du även garanterad att få ta del av framtida inspelat material, till exempel kortare HR-relaterade informationsfilmer. Därtill ingår viss personlig rådgivning där du har tillgång till konkret stöd från någon av våra HR-konsulter.

7 200 kr / år

Nivå 2

Merparten av våra mallar och checklistor ingår i detta paket och vi tror att du sällan kommer sakna något innehåll.

3 900 kr / år

Nivå 1

Innehåller de mest grundläggande och nödvändiga mallarna samt checklistor. Nivå 1 är en god start för dig som leder ett mindre företag och vi ser nivån som en prisvärd och begränsad introduktion där du får en grund för personalarbetet.

1 650 kr / år

Nivå 3

Här får du total tillgång till samtliga mallar och checklistor. Med nivå 3 är du även garanterad att få ta del av framtida inspelat material, till exempel kortare HR-relaterade informationsfilmer. Därtill ingår viss personlig rådgivning där du har tillgång till konkret stöd från någon av våra HR-konsulter.

800 kr / mån

Nivå 2

Merparten av våra mallar och checklistor ingår i detta paket och vi tror att du sällan kommer sakna något innehåll.

435 kr / mån

Nivå 1

Innehåller de mest grundläggande och nödvändiga mallarna samt checklistor. Nivå 1 är en god start för dig som leder ett mindre företag och vi ser nivån som en prisvärd och begränsad introduktion där du får en grund för personalarbetet.

199 kr / mån